ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Prispôsobenie oznámení

V tomto okne môžete prispôsobiť správy v oznámeniach.

Predvolená správa v oznámeniach – predvolená správa, ktorá sa zobrazí v spodnej časti oznámenia.

Detekcie

Povoľte možnosť Automaticky nezatvárať oznámenia o malvéri, ak chcete, aby upozornenia na malvér zostali zobrazené, až kým nebudú zatvorené manuálne.

Zrušte možnosť Použiť predvolenú správu a zadajte vlastnú správu do poľa Správa upozorňujúca na detekciu.