ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Nastavenie zobrazovania spojení

Pravým tlačidlom myši kliknite na pripojenie a zobrazia sa vám doplňujúce možnosti:

Prekladať IP adresy na mená – pokiaľ je to možné, sieťové adresy sú uvádzané v DNS forme a nie v číselnej podobe IP adresy.

Zobrazovať iba pripojenia TCP – v zozname sa zobrazia iba tie spojenia, ktoré patria pod protokol TCP.

Zobrazovať počúvajúce pripojenia – zobrazia sa iba spojenia, pri ktorých neprebieha komunikácia, systém však má otvorený port a čaká na spojenie.

Zobrazovať pripojenia v rámci počítača – zobrazia sa iba pripojenia, ktoré majú ako vzdialenú stranu použitý lokálny systém. Týka sa to tzv. localhost pripojení.