ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ako povoliť komunikáciu pre určitú aplikáciu

Ak pri zapnutom interaktívnom režime firewall zachytí nové sieťové spojenie, na ktoré sa neuplatňuje žiadne pravidlo, budete vyzvaný na povolenie alebo zablokovanie tohto spojenia. Ak chcete, aby váš produkt ESET Endpoint Security vykonal zvolenú akciu zakaždým, keď sa daná aplikácia pokúsi nadviazať spojenie, označte možnosť Vytvoriť pravidlo a zapamätať natrvalo.

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_IN_TRUSTED

V okne nastavení firewallu môžete nové pravidlá pre aplikácie vytvoriť aj pred tým, ako dôjde k detekcii ich sieťovej komunikácie. V hlavnom okne programu ESET Endpoint Security prejdite do sekcie Nastavenia > Sieť > Firewall > kliknite na ikonu ozubeného kolesa > Konfigurovať > Pokročilé > Pravidlá a kliknite na Upraviť.

Na pridanie nového pravidla kliknite na tlačidlo Pridať. Na karte Všeobecné zadajte názov, smer a komunikačný protokol nového pravidla. V tomto okne môžete tiež zvoliť akciu, ktorá sa má vykonať v prípade uplatnenia pravidla.

Na karte Lokálna strana zadajte cestu k aplikácii (*.exe) a lokálny komunikačný port. Kliknite na kartu Vzdialená strana a zadajte vzdialenú adresu a port (ak je to potrebné). Novovytvorené pravidlo bude aplikované hneď, ako sa aplikácia pokúsi nadviazať sieťovú komunikáciu.