ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Časté otázky o automatických aktualizáciách


warning

Viac informácií o aktualizáciách produktu ESET Endpoint Security si môžete prečítať v Databáze znalostí:

Budú sa počítače aktualizovať automaticky? Stiahne sa aktualizácia pred reštartom alebo až po ňom?

Aktualizácia sa stiahne pred reštartom a v tejto fáze sa pripravia aj aktualizované súbory. Po reštarte sú aktualizované súbory stále len pripravené na použitie, pričom aktuálne nainštalovaná verzia poskytuje nepretržitú ochranu. Zmeny sa prejavia po ďalšom spustení ESET Endpoint Security.

Mám približne 3 000 počítačov. Budú všetky sťahovať aktualizácie v rovnakom čase? Môžem na automatické aktualizácie pre toľko počítačov využiť proxy?

ESET ponúka ESET Bridge, nástroj Mirror Tool a proxy riešenia pre veľké siete, z čoho vyplýva, že aktualizácie sa z internetu stiahnu len raz a potom sa distribuujú lokálne. Aktualizácie sú menšie, zvyčajne 5 až 10 MB a ESET obmedzuje aktualizácie počas prvých týždňov ich dostupnosti. Vďaka tomu nenastane hromadné, ale postupné sťahovanie aktualizácií všetkými klientmi, ktorí sú priamo pripojení na servery ESET.

Môžem rozhodnúť, koľko počítačov alebo ktoré z nich sa budú automaticky aktualizovať? Nechcem sťahovať aktualizácie na viac než desiatich počítačoch za hodinu alebo chcem teraz aktualizovať len desať počítačov a ďalšie až po niekoľkých dňoch.

V spravovaných prostrediach sa dá nastaviť politika automatickej aktualizácie, v rámci ktorej môžete určiť najnovšiu požadovanú verziu. Podporované sú aj zástupné znaky (napríklad 9.0.2032.*). Ďalšie informácie nájdete v kapitole Automatické aktualizácie na stránkach Online pomocníka pre ESET PROTECTESET PROTECT Cloud. Žiaľ, v súčasnosti nie sú k dispozícii iné možnosti, ako obmedziť automatické aktualizácie. K viacerým skupinám môžete priradiť viacero politík.

Sú automatické aktualizácie nakonfigurované len prostredníctvom politík? Môžem politiku jednoducho vypnúť, ak nechcem, aby sa produkt ESET aktualizoval?

Pokiaľ ide o rýchlu opravu zabezpečenia a stability, produkt sa aktualizuje aj pri vypnutých automatických aktualizáciách, ako vyplýva z príslušnej Licenčnej dohody s koncovým používateľom. Spoločnosť ESET používa Rýchle opravy zabezpečenia a stability, aby adresovala pálčivé problémy a zaistila najvyššiu mieru ochrany a stability pre váš produkt.

Politiku automatických aktualizácií môžete priradiť k ľubovoľnej skupine koncových zariadení bez ohľadu na ich aktuálnu konfiguráciu automatických aktualizácií. V nespravovanom prostredí môže používateľ lokálne nakonfigurovať automatické aktualizácie v rozšírených nastaveniach produktu ESET pre koncové zariadenia.

Čo ak nakonfigurujem politiku tak, aby sa používala najskoršia dostupná verzia? Bude aj vtedy ESET aktualizovať moje produkty?

Rýchle opravy a kritické opravy (aktualizácie zaisťujúce bezpečnosť a stabilitu) predstavujú mierne odlišné kategórie aktualizácií. Bežné rýchle opravy sú priradené k automatickej aktualizácii so štandardnou prioritou, pričom sa akceptujú používateľské nastavenia. Kritické opravy sú aplikované s najvyššou prioritou bez ohľadu na používateľské nastavenia.

Ako prebieha automatická aktualizácia v offline prostredí? Kedy používatelia používajú offline repozitár?

Offline repozitár tiež obsahuje súbory .dup a .fup. Časť repozitára sa musí stiahnuť pomocou nástroja Mirror Tool, nie prostredníctvom aktualizácie modulu. Ďalšie informácie nájdete v kapitole Online pomocníka pre ESET PROTECT s názvom Offline repozitár.

Ako produkty ESET zistia, že je potrebná aktualizácia? Z repozitára? Odosielajú sa na servery údaje? Ak ESET plánuje aktualizáciu mesiac po vydaní verzie a pre celý svet, sú na to servery ESET pripravené?

Produkty ESET sťahujú automatické aktualizácie z repozitára. Servery sú na to pripravené, keďže kritické aktualizácie majú len niekoľko KB. Pri kritických aktualizáciách sa neuplatňuje žiadne obmedzovanie na serveroch repozitára. Obmedzovanie na serveroch však možno zapnúť, ak sú automatické aktualizácie väčšie. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príklady veľkosti rýchlych opráv v prípade rozdielovej automatickej aktualizácie.

Predchádzajúca verzia

Nová verzia

Veľkosť

9.0.2032.2

9.0.2032.6

420 KB

8.1.2037.2

9.0.2032.2

6,5 MB

8.0.2028.0

9.0.2032.2

11,5 MB

Ak rozdielová automatická aktualizácia z nejakého dôvodu zlyhá, produkt ESET môže spustiť úplnú aktualizáciu. Stále ide o automatickú aktualizáciu so zárukou funkčnosti produktu, ale namiesto súboru .dup sa stiahne väčší súbor .fup. V prípade verzie 9.0.2032.2 má veľkosť 27 MB. Takýto scenár je však zriedkavý.

Bude vydanie aktualizácie pre ESET Endpoint Security poskytnuté postupne? Ak áno, ako dlho sa aktualizácia po vydaní pozdrží?

ESET obmedzuje aktualizácie počas prvých týždňov ich dostupnosti po vydaní novej verzie s cieľom znížiť zaťaženie našich serverov a rovnomerne rozdistribuovať novú verziu.

Automatické aktualizácie sa stanú jednou z hlavných metód prechodu na novšie verzie. Ako presne fungujú?

Zámerom spoločnosti ESET je, aby automatické aktualizácie využívalo čo najviac našich zákazníkov. Mať v ponuke toľko starších verzií je náročné na podporu. Funkcia automatických aktualizácií funguje jednoducho. Počas prvej kontroly dostupnosti aktualizácie modulov sa stiahnu súbory.dup. Pri aktualizácii je produkt plne funkčný a po celý čas chráni počítač. Nová verzia sa aktivuje po reštarte. V konzole ESET PROTECT (na strane servera) môžete pomocou politiky určiť najvyššiu verziu, na ktorú chcete produkt aktualizovať. Môžete použiť aj zástupné znaky. Ďalšie informácie nájdete v kapitole Automatické aktualizácie na stránkach Online pomocníka pre ESET PROTECTESET PROTECT Cloud.

Je pravda, že automatické aktualizácie fungujú na 10 %? Teraz používam ESET Endpoint Security 8.0.2028.1. Ak sa spustí automatická aktualizácia, na akú verziu sa produkt aktualizuje?

Automatická aktualizácia produktov môže byť oneskorená z dôvodu obmedzovania na serveroch repozitára. Ak je vydaná obmedzovaná aktualizácia produktu, pri automatickej kontrole dostupnosti aktualizácií ju nemusíte získať okamžite. Ak sa aktualizácia považuje za bezpečnú a stabilnú, obmedzovanie sa môže zmierniť alebo úplne zrušiť, aby aktualizáciu získali všetky zostávajúce klienty.

Obmedzovanie je postup, ktorý v prípade jednotlivých aktualizácií môže trvať rôzne dlho. Závisí to od toho, koľko klientov požiada o aktualizáciu, aká je aktivita na našich serveroch a od ďalších faktorov. Tento postup sa neustále vyvíja a mení.

Ak zapnem počítač o 8:45 a vypnem ho o 17:00, kedy sa spustia automatické aktualizácie?

Pri najbližšej naplánovanej aktualizácii modulov, najviac raz za 24 hodín.

Ak sa počítač počas automatickej aktualizácie vypne, kedy sa spustí ďalšia aktualizácia?

Aktualizácia sa spustí v najbližšom naplánovanom čase aktualizácie. Pre postup automatickej aktualizácie (predtým uPCU) existuje spoľahlivý mechanizmus zabezpečenia proti zlyhaniu. Po stiahnutí aktualizácie a reštartovaní počítača sú aktualizované súbory stále pripravené na použitie, pričom aktuálne nainštalovaná verzia poskytuje nepretržitú ochranu. Zmeny sa prejavia po ďalšom spustení produktu ESET určeného na ochranu koncového zariadenia.

Ako môžem spustiť automatické aktualizácie okamžite bez čakania na pravidelné pripojenie každých 24 hodín? Existuje nejaký iný spôsob než pomocou tlačidla Overiť dostupnosť aktualizácií?

Automatickú aktualizáciu môžete vyvolať manuálne len tak, že otvoríte hlavné okno programu a kliknete na Aktualizácia > Overiť dostupnosť aktualizácií. Všetky ostatné spôsoby vyvolania aktualizácií modulov zodpovedajú politike plánovača 24‑hodinových automatických aktualizácií. V súčasnosti nie je možné spustiť sťahovanie automatických aktualizácií na diaľku. Túto funkciu plánujeme pridať v budúcnosti.