Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wymagane jest ponowne uruchomienie

Ponowne uruchomienie komputera jest wymagane po uaktualnieniu ESET Endpoint Security do nowej wersji lub zastosowaniu poprawek do aplikacji za pośrednictwem opcji Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i poprawkami. Nowe wersje produktu ESET Endpoint Security są wydawane w celu wdrożenia ulepszeń lub rozwiązania problemów, których automatyczne aktualizacje modułów programu nie mogą rozwiązać.

Kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz, aby ponownie uruchomić komputer. Jeśli planujesz ponowne uruchomienie komputera w późniejszym czasie, kliknij przycisk Przypomnij mi później. Później możesz ponownie uruchomić komputer ręcznie z sekcji Stan ochrony w głównym oknie programu.

Aby wyłączyć alert „Wymagane jest ponowne uruchomienie” lub „Zalecane jest ponowne uruchomienie”, należy wykonać następujące czynności:

  1. Otwórz Ustawienia zaawansowane (F5) > Powiadomienia > Alerty interaktywne.
  2. Kliknij Edytuj obok pozycji Alerty interaktywne. W sekcji Komputer usuń zaznaczenie pól wyboru obok pozycji Uruchom ponownie komputer (wymagane) i Uruchom ponownie komputer (zalecane).
  3. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany wprowadzone w obu otwartych oknach.
  4. Alerty nie będą już wyświetlane na urządzeniu końcowym.
  5. (Opcjonalnie) Aby wyłączyć stan aplikacji w głównym oknie programu ESET Endpoint Security, w oknie stanów aplikacji usuń zaznaczenie pól wyboru obok pozycji Wymagane jest ponowne uruchomienie komputera i Zalecane jest ponowne uruchomienie komputera.