Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Typowe problemy z instalacją

Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy, Kreator instalacji udostępnia narzędzie do rozwiązywania problemów, które w miarę możliwości rozwiąże problem.

Aby uruchomić narzędzie, kliknij przycisk Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów. Po zakończeniu pracy narzędzia do rozwiązywania problemów postępuj zgodnie z zalecanym rozwiązaniem.

Jeśli problem będzie się powtarzał, zobacz listę typowych błędów instalacji i rozwiązań.