Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Czas zadania — zdarzenie wyzwalane

Zadanie zostanie wykonane po wystąpieniu jednego z następujących zdarzeń:

  • Każde uruchomienie komputera
  • Pierwsze uruchomienie komputera każdego dnia
  • Nawiązanie połączenia modemowego z Internetem/wirtualną siecią prywatną
  • Pomyślna aktualizacja modułu
  • Pomyślna aktualizacja produktu
  • Zalogowanie użytkownika
  • Wykrycie zagrożenia

Tworząc harmonogram zadań wykonywanych po wystąpieniu określonego zdarzenia, można określić minimalny odstęp czasowy między dwoma kolejnymi wykonaniami danego zadania. Na przykład, jeśli użytkownik loguje się na komputerze kilka razy dziennie, może wybrać odstęp 24-godzinny, aby dane zadanie było wykonywane tylko po pierwszym zalogowaniu danego dnia, a potem dopiero w następnym dniu.