Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Tryb awaryjny

Jeśli interfejs graficzny programu ESET Endpoint Security jest uruchamiany w trybie awaryjnym, wyświetlane jest okno dialogowe z informacją, że aplikacja zostanie uruchomiona w trybie awaryjnym. Działanie wszystkich programów w trybie awaryjnym jest ograniczone, dlatego uruchomienie interfejsu graficznego programu ESET Endpoint Security dostępnego w trybie standardowym jest niemożliwe.

Wyświetlone okno umożliwi uruchomienie skanowania komputera. Aby sprawdzić komputer w poszukiwaniu szkodliwego kodu, należy wybrać opcję Tak.

Spowoduje to uruchomienie skanowania w osobnym oknie przy użyciu parametrów z domyślnego profilu skanowania komputera dostępnego po zainstalowaniu programu ESET Endpoint Security.

Aby zamknąć okno dialogowe, należy wybrać opcję Nie. Program ESET Endpoint Security nie wykona wówczas żadnego działania.