Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dodawanie ścieżki aplikacji/rejestru dla systemu HIPS

Kliknięcie opcji ... umożliwia wybranie ścieżki do pliku aplikacji. Wybranie folderu spowoduje uwzględnienie wszystkich znajdujących się w nim aplikacji.

Opcja Otwórz edytor rejestru służy do uruchamiania edytora rejestru systemu Windows (regedit). Podczas dodawania ścieżki rejestru należy podać właściwą lokalizację w polu Wartość.

Przykładowe ścieżki pliku i rejestru:

  • C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet