Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia zaawansowane systemu HIPS

Poniższe opcje są przydatne podczas debugowania i analizowania działania aplikacji:

Sterowniki, które mogą być ładowane — wybrane sterowniki zawsze mogą być ładowane bez względu na skonfigurowany tryb filtrowania, chyba że zostaną wyraźnie zablokowane przez regułę użytkownika.

Rejestruj wszystkie zablokowane operacje — wszystkie zablokowane operacje zostaną zapisane w dzienniku systemu HIPS. Tej funkcji należy używać tylko w przypadku rozwiązywania problemów lub na żądanie pomocy technicznej firmy ESET, ponieważ może to wygenerować ogromny plik dziennika i spowolnić działanie komputera.

Powiadamiaj o zmianach w aplikacjach uruchomieniowych — wyświetla powiadomienie na pulpicie za każdym razem, gdy aplikacja jest dodawana lub usuwana z listy aplikacji wykonywanych przy uruchamianiu systemu.