Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Powiadomienia na pulpicie

Powiadomienia na pulpicie znajdują się w małym oknie powiadomień wyświetlanym obok paska zadań systemu. Domyślnie jest ono widoczne przez 10 sekund, a następnie powoli zanika. Jest to główny kanał komunikacji między programem ESET Endpoint Security a użytkownikiem, służący do powiadamiania o pomyślnych aktualizacjach produktu, połączeniu z nowymi urządzeniami, ukończeniu skanowania antywirusowego lub znalezieniu nowego zagrożenia.

CONFIG_DESKTOP_NOTIFICATIONS

Wyświetlaj powiadomienia na pulpicie — zalecamy włączenie tej opcji, aby produkt mógł informować o wystąpieniu nowego zdarzenia.

Powiadomienia na pulpicie — kliknij Edytuj, aby włączyć lub wyłączyć wybrane Powiadomienia na pulpicie.

Nie wyświetlaj powiadomień przy uruchamianiu aplikacji w trybie pełnoekranowym — pomijaj wszystkie nieinteraktywne powiadomienia podczas uruchamiania aplikacji w trybie pełnoekranowym.

Limit czasu w sekundach — ustaw czas widoczności powiadomień. Wartość musi wynosić od 3 do 30 sekund.

Przezroczystość — ustaw procent przezroczystości powiadomień. Obsługiwany zakres wynosi od 0 (brak przezroczystości) do 80 (bardzo wysoka przezroczystość).

Minimalna szczegółowość zdarzeń do wyświetlenia — ustaw początkowy poziom ważności powiadomienia, które będzie wyświetlane. Z menu rozwijanego wybierz jedną z następujących opcji:

  • Diagnostyczne — rejestrowanie informacji potrzebnych do ulepszania konfiguracji programu, a także wszystkich rekordów wyższych kategorii.
  • Informacyjne — rejestrowanie komunikatów informacyjnych, takich jak niestandardowe zdarzenia sieciowe, w tym powiadomień o pomyślnych aktualizacjach, a także wszystkich rekordów wyższych kategorii.
  • Ostrzeżenia — rejestrowanie błędów krytycznych oraz komunikatów ostrzegawczych (np. niepowodzenie aktualizacji).
  • Błędy — rejestrowanie błędów (np. nieuruchomienie ochrony dokumentów) oraz błędów krytycznych.
  • Krytyczne — rejestrowanie tylko błędów krytycznych (np. błąd uruchomienia ochrony antywirusowej lub zainfekowanie systemu).

W systemach z wieloma użytkownikami wyświetlaj powiadomienia na ekranie następującego użytkownika — umożliwia wyświetlanie powiadomień na pulpicie tylko wybranemu kontu. Na przykład jeśli posiadasz konto Administratora, wpisz pełną nazwę konta i otrzymuj powiadomienia o nowych zdarzeniach dotyczących produktu. Tylko jedno konto użytkownika może otrzymywać powiadomienia na pulpicie.

Zezwalaj na ustawienie ostrości na powiadomieniu — powiadomienia będą reagować na klawiaturę i mysz i będą dostępne za pomocą kombinacji Alt+Tab.