Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dodawanie reguł kontroli dostępu do stron internetowych

W oknie Reguły kontroli dostępu do stron internetowych można ręcznie tworzyć i modyfikować istniejące reguły dostępu do stron internetowych.

Nazwa

W polu Nazwa należy wprowadzić opis reguły ułatwiający jej identyfikację.

Włączono

Klikając przełącznik Włączone, można wyłączać i włączać regułę. Jest to przydatne, gdy użytkownik nie chce trwale usuwać danej reguły.

Czynność

Czynność na podstawie adresu URL lub Czynność na podstawie kategorii:

arrow_down_business Czynność na podstawie adresu URL

arrow_down_business Czynność na podstawie kategorii

Uprawnienia dostępu

 • Zezwól – dozwolony jest dostęp do adresu/kategorii adresów URL.
 • Ostrzegaj – blokowanie dostępu do adresu/kategorii adresów URL. Można kliknąć przycisk Wróć, aby powrócić do poprzedniej witryny, lub przycisk Kontynuuj, aby uzyskać dostęp do witryny. W przypadku kliknięcia przycisku Kontynuuj blokowana strona nie zostanie wyświetlona przy następnej wizycie na witrynie.
 • Zawsze ostrzegaj – blokowanie dostępu do adresu/kategorii adresów URL. Można kliknąć przycisk Wróć, aby powrócić do poprzedniej witryny, lub przycisk Kontynuuj, aby uzyskać dostęp do witryny. Blokowana strona będzie wyświetlana przy każdej wizycie na witrynie.
 • Blokuj – blokowanie dostępu do adresu/kategorii adresów URL. Można kliknąć przycisk Wróć, aby powrócić do poprzedniej witryny.

Przedział czasu

Umożliwia stosowanie utworzonej reguły w określonym czasie. Wybierz utworzony przedział czasowy z menu rozwijanego Zastosuj podczas. Więcej informacji o przedziałach czasu

Stopień szczegółowości zapisywania w dzienniku

 • Zawsze — rejestrowanie całości komunikacji internetowej.
 • Diagnostyka — zapisywane są informacje potrzebne do ulepszenia konfiguracji programu.
 • Informacje — rejestrowanie komunikatów informacyjnych, w tym powiadomień o pomyślnych aktualizacjach, oraz wszystkich rekordów wyższych kategorii.
 • Ostrzeżenie — rejestrowanie błędów krytycznych oraz komunikatów ostrzegawczych.
 • Brak — nie są tworzone żadne dzienniki.

note

Stopień szczegółowości zapisywania w dzienniku można skonfigurować oddzielnie dla każdej listy. Dzienniki ze stanem Ostrzeżenie mogą być gromadzone przez program ESET PROTECT.

Lista użytkowników

 • Dodaj — umożliwia otwarcie okna dialogowego Wybieranie użytkowników lub grup, w którym można wybierać odpowiednich użytkowników. Jeśli nie zostanie wprowadzony żaden użytkownik, reguła będzie stosowana w odniesieniu do wszystkich użytkowników.
 • Usuń— umożliwia usunięcie wybranego użytkownika z filtru.