Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Pomoc techniczna

Podczas kontaktowania się z pomocą techniczną firmy ESET z poziomu produktu ESET Endpoint Security można przesyłać dane konfiguracyjne systemu. Wybierz opcję Zawsze przesyłaj z menu rozwijanego Przesyłanie danych konfiguracji systemu, aby automatycznie przesłać dane, lub wybierz opcję Zapytaj przed przesłaniem, aby zostać zobaczyć monit o pozwolenie przed przesłaniem danych.