Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Proces odinstalowania przy użyciu narzędzia ESET AV Remover zakończył się błędem

Jeśli usunięcie programu antywirusowego przy użyciu narzędzia ESET AV Remover okaże się niemożliwe, zostanie wyświetlone powiadomienie z informacją, że odinstalowywana aplikacja może nie być obsługiwana przez narzędzie ESET AV Remover. Informacje na temat możliwości usunięcia danego programu można znaleźć na liście obsługiwanych produktów lub w artykule dotyczącym narzędzi do odinstalowywania programów antywirusowych dla systemu Windows w bazie wiedzy firmy ESET.

Gdy odinstalowanie produktu zabezpieczającego zakończy się niepowodzeniem lub niektóre komponenty produktu zostaną odinstalowane częściowo, zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie i ponowne przeprowadzenie skanowania. Po uruchomieniu należy potwierdzić dane kontroli konta użytkownika i przystąpić do procedury skanowania i odinstalowania.

W razie konieczności należy skontaktować się z działem pomocy technicznej ESET i przesłać zgłoszenie oraz udostępnić plik AppRemover.log technikom firmy ESET. Plik AppRemover.log znajduje się w folderze eset. Aby uzyskać dostęp do tego folderu, w Eksploratorze Windows należy przejść do obszaru %TEMP%. Pracownicy działu pomocy technicznej ESET odpowiedzą jak najszybciej, by pomóc w rozwiązaniu problemu.