Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Błąd konfliktu dotyczący ustawień zaawansowanych

Ten błąd może wystąpić, jeśli komponent (na przykład system HIPS lub zapora) oraz użytkownik jednocześnie utworzą reguły w trybie interaktywnym lub w trybie uczenia się.


important

W przypadku tworzenia własnych reguł zalecamy zmianę trybu filtrowania na domyślny tryb automatyczny. Więcej informacji o trybie uczenia się zapory ESET. Więcej informacji o systemie HIPS i trybach filtrowania HIPS.