ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Pravidla firewallu

Pravidla firewallu představují seznam podmínek, podle kterých jsou testována všechna síťová spojení, a jsou k nim přiřazené akce. V části Pravidla firewallu můžete definovat akce pro situace, kdy je navázáno několik síťových spojení.

Pravidla jsou vyhodnocována shora dolů a jejich priorita je uvedena v prvním sloupci. Pro každou komunikaci se provede první vyhovující pravidlo.

Z hlediska směru komunikace je možné provést rozdělení spojení na příchozí a odchozí. Příchozí spojení je iniciováno na vzdálené straně a snaží se navázat spojení s lokální stranou. V případě odchozího spojení je situace opačná, tedy lokální strana navazuje spojení se vzdáleným počítačem.

V případě zjištění neznámé komunikace je potřeba zvážit, zda ji povolit nebo zamítnout. Nevyžádané, nezabezpečené nebo zcela neznámé spojení představuje pro systém bezpečnostní riziko. Při takové komunikaci je vhodné věnovat pozornost především vzdálené straně a aplikaci, která se pokouší navázat toto spojení. Mnoho infiltrací odesílá soukromá data nebo stahuje další škodlivé aplikace na počítač. Právě tato skrytá spojení je možné pomocí firewallu odhalit a zakázat.

Pravidla firewall můžete zobrazit a upravit v části Rozšířená nastavení > Ochrany > Ochrana síťového připojení > Firewall > Pravidla > Změnit.

Pokud máte mnoho pravidel firewallu, můžete pomocí filtru zobrazit pouze konkrétní pravidla. Chcete-li filtrovat pravidla firewallu, klikněte na možnost Další filtry nad seznamem pravidel firewallu. Pravidla můžete filtrovat podle následujících kritérií:

  • Původ
  • Směr
  • Akce
  • Dostupnost

Ve výchozím nastavení jsou předdefinovaná pravidla firewallu skrytá. Chcete-li zobrazit všechna předdefinovaná pravidla, deaktivujte přepínač vedle položky Skrýt vestavěná (předdefinovaná) pravidla. Tato pravidla můžete deaktivovat, ale nemůžete je odstranit.


note

Klikněte na ikonu vyhledávání ICON_SCAN vpravo nahoře a vyhledejte pravidlo (pravidla).

Sloupce

Priorita – pravidla jsou vyhodnocována shora dolů a jejich priorita je uvedena v prvním sloupci.

Zapnuto - ukazuje, zda je pravidlo aktivní nebo ne; pro aktivaci pravidla musí být zaškrtnuto příslušné políčko.

Aplikace – název aplikace, pro kterou platí pravidlo.

Směr – směr komunikace (příchozí/odchozí/oba).

Akce – akce, která se s komunikací provede (zablokovat/povolit/dotázat se).

Název – název pravidla. Ikona ESET ICON_HELP_PRODUCT představuje předdefinované pravidlo.

Počet uplatnění – celkový počet použití pravidla.

Kliknutím na ikonu rozbalení ICON_EXPAND zobrazíte podrobnosti o pravidle.

DIALOG_EPFW_APP_TREE_RULES_PAGE

Ovládací prvky

Přidat – kliknutím vytvoříte nové pravidlo.

Změnit – kliknutím upravíte existující pravidlo.

Odstranit – kliknutím odstraníte existující pravidlo.

Kopírovat – kliknutím vytvoříte kopii existujícího pravidla.

UP_DOWN Nahoru/Výše/Dolů/Níže – pomocí těchto tlačítek změníte pořadí vyhodnocování pravidel (vyhodnocována jsou shora dolů).