ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Zabezpečený prohlížeč

Zabezpečený prohlížeč představuje další vrstvu ochrany, která má chránit vaše finanční údaje během online transakcí.


important

Pro zajištění správného fungování Zabezpečeného prohlížeče musí být zapnutý Reputační systém ESET LiveGrid® (ve výchozím nastavení zapnutý).

Chcete-li konfigurovat chování Zabezpečeného prohlížeče, otevřete Rozšířená nastavení > Ochrany > Zabezpečený prohlížeč.

K dispozici máte níže uvedené možnosti, jak se má Zabezpečený prohlížeč chovat:

  • Zabezpečení všech prohlížečů – ve výchozím stavu zapnuto; všechny podporované prohlížeče se budou spouštět v zabezpečeném režimu. Díky tomu můžete prohlížet webové stránky, používat internetové bankovnictví a provádět online transakce v jednom zabezpečeném okně prohlížeče bez vynuceného přesměrování konkrétních stránek.
  • Přesměrování webových stránek – webové stránky uvedené na seznamu chráněných stránek a interním seznamu bankovních institucí budou automaticky otevřeny v zabezpečeném prohlížeči. Pro jednotlivé stránky se však můžete rozhodnout, v jakém z prohlížečů (standardním nebo zabezpečeném) se daná stránka otevře.

note

Přesměrování webových stránek není k dispozici pro zařízení s procesory ARM.

icon_section Obecné

Povolit zabezpečený prohlížeč – po aktivování se začne uplatňovat seznam chráněných webových stránek, který budete následně schopni modifikovat.

Ochrana prohlížeče

Zabezpečit všechny prohlížeče – ve výchozím stavu zapnuto; pakliže je tato možnost zapnutá, budou se všechny podporované webové prohlížeče spouštět v zabezpečeném režimu. Díky tomu můžete prohlížet webové stránky, používat internetové bankovnictví a provádět online transakce v jednom zabezpečeném prohlížeči bez vynuceného přesměrování konkrétních stránek.

Režim instalace rozšíření – z rozbalovacího menu vyberte typ rozšíření, jehož instalaci chcete povolit v prohlížečích zabezpečených produktem ESET. Změna nastavení režimu instalace rozšíření nemá vliv na již nainstalovaná rozšíření prohlížeče:

  • Základní rozšíření – povolena budou pouze ta nejdůležitější rozšíření vyvinutá konkrétním výrobcem prohlížeče.
  • Všechna rozšíření – dojde k povolení veškerých rozšíření podporovaných konkrétním prohlížečem.

Přesměrování webových stránek

Povolit přesměrování chráněných webových stránek – pokud aktivujete tuto možnost, webové stránky uvedené na seznamu chráněných stránek a interním seznamu bankovních institucí budou automaticky otevřeny v zabezpečeném prohlížeči.

Chráněné webové stránky – pomocí tohoto seznamu definujte, v jakém internetovém prohlížeči (normálním nebo zabezpečeném) se jednotlivé webové stránky otevřou. Ve výchozím nastavení se zobrazí informativní oznámení v prohlížeči a zelený rámeček kolem prohlížeče, který informuje o tom, že je aktivní zabezpečené prohlížení.

Zabezpečit používání online bankovnictví a platebních bran – tato možnost je standardně vypnutá. Po jejím aktivování se kromě URL uvedených na seznamu v sekci Chráněné webové stránky budou v internetovém prohlížeči zabezpečeném produktem ESET automaticky otevírat také webové stránky uvedené na interním seznamu společnosti ESET. Tento seznam spravuje a pravidelně aktualizuje společnost ESET.

Zabezpečený prohlížeč

Rozšířená ochrana paměti – po aktivování této možnosti bude paměť zabezpečeného prohlížeče chráněna před inspekcí jinými procesy.

Ochrana klávesnice – po aktivování této možnosti budou veškeré informace zadané na klávesnici do zabezpečeného prohlížeče skryty před dalšími aplikacemi. Zlepšujeme tak ochranu před keyloggery.

Zelený rámeček prohlížeče – po vypnutí této možnosti se oznámení v prohlížeči a zelený rámeček okolo okna prohlížeče zobrazí pouze při spouštění prohlížeče a poté zmizí.

Nastavit interaktivní upozornění zabezpečeného prohlížeče – umožňuje zobrazit dialogové okno Interaktivních upozornění.


note

V některých případech se konkrétní interaktivní upozornění zobrazí pouze v případě výskytu chyby při spouštění Zabezpečeného prohlížeče. Další informace naleznete v kapitole Interaktivní upozornění.