Онлайн помощ на ESET

Изберете темата

Обновявания за защита и стабилност

Обновяването на ESET Endpoint Security е съществена част от поддържането на пълната защита срещу злонамерен код. Във всяка нова версия на ESET Endpoint Security има много подобрения и отстранени грешки. Силно препоръчваме периодичното обновяване на ESET Endpoint Security, за да не се допускат уязвимост и заплахи за защитата. ESET Endpoint Security отговаря на определен етап от жизнения цикъл на продукта, както и всички други продукти на ESET.


note

Прочетете повече:

Правила за края на жизнения цикъл (бизнес продукти)
Обновявания на продукта
Корекции за защита и стабилност

За допълнителна информация относно промените в ESET Endpoint Security прочетете следната статия в онлайн помощника на ESET.


important

Автоматичните обновявания осигуряват максимална сигурност и стабилност на вашия продукт. Не можете да забраните обновяванията на защитата и стабилността.