Онлайн помощ на ESET

Изберете темата

Опции за планирано сканиране

В този прозорец можете да определите разширените опции за дадена планирана задача за сканиране на компютъра.

За да изпълните сканиране без действие за почистване, щракнете върху Разширени настройки и изберете Сканиране без почистване. Хронологията на сканирането се записва в дневника на сканирането.

Когато е избрана опцията Игнориране на изключенията, файловете с разширения, които преди това са били изключени от сканиране, ще бъдат сканирани без изключение.

Можете да зададете действие, което да се извършва автоматично след приключване на сканирането, с помощта на падащото меню:

  • Никакво действие – няма да се извърши никакво действие след приключване на сканирането.
  • Изключване – компютърът се изключва след приключване на сканирането.
  • Рестартиране – всички отворени програми се затварят и компютърът се рестартира след приключване на сканирането.
  • Рестартиране, ако е необходимо – компютърът се рестартира само ако е необходимо за пълно почистване на откритите заплахи.
  • Принудително рестартиране – Принудително затваря всички отворени програми без изчакване на намесата на потребител и рестартира компютъра след приключване на сканирането.
  • Принудително рестартиране, ако е необходимо – компютърът се рестартира само ако е необходимо за пълно почистване на откритите заплахи.
  • Заспиване – сесията ви се записва и компютърът влиза в състояние на ниска консумация на електроенергия, за да можете бързо да възобновите работата си.
  • Хибернация – всичко, което се изпълнява в RAM паметта, се премества в специален файл на твърдия диск. Компютърът се изключва, но ще възстанови предходното си състояние, когато го стартирате следващия път.

note

Действията Заспиване и Хибернация са налични в зависимост от настройките на операционната система за включване и заспиване на компютъра или възможностите на компютъра/лаптопа. Не забравяйте, че в спящ режим компютърът все още работи. Той продължава да изпълнява основни функции и да използва електричество, когато се захранва от батерията. За да пестите заряда на батерията, когато например пътувате извън офиса, е препоръчително за използвате опцията „Хибернация“.

Изберете Сканирането не може да бъде отменено, за да възпрепятствате неупълномощените потребители да прекъсват действията, извършвани след сканиране.

Изберете опцията Сканирането може да бъде временно спряно от потребителя за (мин.), ако искате да позволите на ограничения потребител да спре временно сканирането на компютъра за определен период от време.

Вижте също Ход на сканирането.