Онлайн помощ на ESET

Изберете темата

Документация за endpoint, управлявани отдалечено

Бизнес продуктите на ESET и ESET Endpoint Security могат да се управляват отдалечено на клиентски работни станции, сървъри и мобилни устройства в мрежова среда от едно централизирано местоположение. Системните администратори, които управляват повече от 10 клиентски работни станции, могат да обмислят разполагането на някой от инструментите за отдалечено управление на ESET с цел разполагане на решения на ESET, управление на задачи, прилагане на правила за защита, наблюдение на състоянието на системата и бързо реагиране при проблеми или заплахи на отдалечени компютри от едно централизирано местоположение.

Инструменти за отдалечено управление на ESET

ESET Endpoint Security може да се управлява отдалечено чрез ESET PROTECT или ESET PROTECT Cloud.

  • ESET HUB – Централен шлюз към единната платформа за защита ESET PROTECT. Тя осигурява управление на централизирана идентичност, абонаменти и потребители за всички модули на платформата на ESET. Вижте „Управление на лицензи на ESET PROTECT“ за указания за активиране на вашия продукт. ESET HUB ще замени изцяло ESET Business Account и ESET MSP Administrator.

Продукти за допълнителна защита

  • ESET Inspect – цялостна система за откриване и реакция за крайни точки, която включва функции като: откриване на инциденти, управление и реакция при инциденти, събиране на данни, откриване на индикатори за компрометиране, откриване на аномалии, откриване на поведения и нарушения на правилата.
  • ESET Endpoint Encryption – е цялостно приложение за защита, предназначено да защити вашите данни, докато не се използват или се пренасят. Като използвате ESET Endpoint Encryption, можете да криптирате файлове, папки и имейли или да създавате криптирани виртуални дискове, да компресирате архиви и да включвате десктоп шредер за защитено изтриване на файлове.

Инструменти за отдалечено управление на трети лица

Най-добри практики

Практически ръководства