ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Systémové požadavky

Pro plynulý běh produktu ESET Endpoint Antivirus (ve výchozím nastavení) by váš systém měl splňovat následující hardwarové a softwarové požadavky:

Podporované procesory

Intel nebo AMD procesor, 32-bit (x86) s instrukční sadou SSE2 nebo 64-bit (x64), 1 GHz a rychlejší
ARM64 procesor, 1 GHz a rychlejší

Operační systémy

Microsoft® Windows® 11

Microsoft® Windows® 10


note

Podrobný seznam podporovaných verzí Microsoft® Windows® 10 a Microsoft® Windows® 11 naleznete v samostatném článku s přehledem podpory operačního systému Windows.


important

Pro instalaci nebo aktualizaci produktů ESET vydaných po červenci 2023 musí být ve všech operačních systémech Windows nainstalována podpora pro Azure Code Signing. Přečtete si článek o používání produktu ESET na zařízeních s Windows 7 and Windows 8.1.

Microsoft® Windows® 8.1

Microsoft® Windows® 8

Microsoft® Windows® 7 SP1 s posledními aktualizacemi (alespoň KB4474419 a KB4490628)


important

ESET Endpoint Antivirus ve verzi 9.1 je poslední, která má podporu ve Windows 7 a Windows 8.1. Přečtete si článek o používání produktu ESET na zařízeních s Windows 7 and Windows 8.1.

Windows XP a Windows Vista není podporován.


important

Vždy se snažte udržovat svůj operační systém aktualizovaný.


note

Instalační balíček ESET Endpoint Antivirus vytvořený v ESET PROTECT 8.1 a novější podporuje Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops a Windows 10 režim více relací.

Ostatní

  • Hardware musí splňovat systémové požadavky pro běh samotného operačního systému a dalších aplikací na něm provozovaných
  • 300 MB volné operační paměti (viz poznámku 1)
  • 1 GB volného místa na disku (viz poznámku 2)
  • Minimální rozlišení obrazovky 1024x768
  • Připojení k internetu nebo do lokální sítě, ve které se nachází server poskytující aktualizace produktu (viz poznámka 3)
  • Souběžné používání dvou antivirových programů na jednom systému povede nevyhnutelně ke konfliktu v přístupu k systémovým prostředkům, což se projeví jeho zpomalením a může vést k jeho nefunkčnosti

Na počítač, který nesplňuje minimální požadavky, se zpravidla produkt ESET podaří nainstalovat, ale toto doporučujeme pouze pro testovací provoz a zjištění výkonových nároků.


note

(1): V některých případech může produkt spotřebovat více operační paměti, pokud je dostupná. Například pokud se na počítači nachází velké množství hrozeb nebo při importování velkého množství dat (například seznamů povolených stránek).
(2): Místo na disku je potřeba pro stažení instalačního balíčku, samotnou aktualizaci produktu a následné zazálohování instalačního balíčku do programové složky. Program na disk ukládá zálohy aktualizovaných modulů, aby bylo možné se v případě potíží vrátit ke starší verzi. V závislosti na nastavení produktu se na disk může ukládat velké množství protokolů a výpisy paměti. Karanténa, do které se ukládají nalezené hrozby, které dosud neexistovaly, se rovněž ukládají na pevný disk. Pro plynulou aktualizaci bezpečnostního produktu ESET i operačního systému doporučujeme mít na disku vždy dostatek volného místa.
(3): V případě potřeby je možné produkt aktualizovat ručně z výměnného média, ale není to doporučováno.