Zadání licenčního klíče během aktivace

Pro správný chod bezpečnostního produktu ESET Endpoint Antivirus je důležité, aby byl automaticky aktualizován. To je možné pouze tehdy, pokud jste jej aktivovali pomocí Licenčního klíče.

Pokud jste produkt neaktivovali po dokončení instalace, můžete tak učinit nyní. V hlavním okně programu přejděte na záložku Nápověda a podpora, v pravé části klikněte na Aktivovat produkt a do zobrazeného dialogového okna zadejte licenční klíč, který jste obdrželi při nákupu bezpečnostního produktu ESET.

Licenční klíč zadávejte přesně tak, jak je napsaný.

Licenční klíč je unikátní řetězec znaků ve formátu XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, který slouží pro identifikaci vlastníka licence a její aktivaci.

Údaje z licenčního e-mailu doporučujeme zkopírovat (CTRL+C) a vložit do programu (CTRL+V). Při kopírování dejte pozor, abyste navíc nevložili mezeru.