ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Rozšířená nastavení kontroly

V tomto okně můžete konfigurovat detaily naplánované úlohy kontroly počítače. Z rozbalovacího menu můžete vybrat akci, která se má provést po dokončení kontroly:

  • Vypnout – počítač se po dokončení kontroly vypne,
  • Restartovat – počítač se po dokončení kontroly restartuje,
  • Restartovat, pokud je potřeba – počítač se po dokončení kontroly restartuje, pokud je to vyžadováno,
  • Režim spánku – aktuální relace se uloží do operační paměti a počítač přejde do úsporného stavu. Následné probuzení počítače je rychlé a můžete ihned pokračovat v rozdělené činnosti.
  • Hibernovat – uloží aktuální relaci na pevný disk a počítač se kompletně vypne. Při další spuštění počítače se obnoví poslední stav.
  • Žádná akce – po dokončení kontroly se neprovede žádná akce.

note

Mějte na paměti, že uspaný počítač je pouze v režimu spánku a stále běží. Stále je napájen ze sítě, případně z baterie. Pro maximální výdrž baterie doporučujeme vybrat možnost Hibernovat.

Možnost Akci nemůže uživatel přerušit vyberte v případě, kdy chcete ne-privilegovanému uživateli zabránit v přerušení definované akce.

Parametr Uživatel může pozastavit kontrolu o max. (min) použijte, pokud chcete umožnit odložení kontroly počítače na později – o určitou dobu.

Pro více informací se podívejte do kapitoly Průběh kontroly.