ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

ESET SysInspector

ESET SysInspector je aplikace, která slouží k získání podrobných informací o systému zahrnující seznam nainstalovaných ovladačů a programů, síťových připojení a důležitých údajů z registru. Tyto informace mohou být užitečné při zjišťování příčiny podezřelého chování systému ať už vlivem nekompatibility software/hardware nebo infekce škodlivého kódu. Více informací naleznete v online uživatelské příručce k nástroji ESET SysInspector.

V okně SysInspector se nachází informace o vytvořených protokolech:

 • Čas – čas vytvoření,
 • Komentář – stručný komentář k vytvořenému záznamu,
 • Uživatel – jméno uživatele, který vytvořil záznam,
 • Stav – stav vytvoření.

Dostupné jsou následující akce:

 • Zobrazit – kliknutím si zobrazíte vybraný vytvořený protokol. Případně klikněte pravým tlačítkem na požadovaný protokol a z kontextového menu vyberte možnost Zobrazit.
 • Vytvořit… – kliknutím vytvoříte nový protokol. Vyčkejte na dokončení vytvoření protokolu ESET SysInspector (po dokončení se ve sloupci Stav zobrazí informace Vytvořen).
 • Odstranit – kliknutím odstraníte vybraný protokol ze seznamu.

Po kliknutí pravým tlačítkem myši na konkrétní protokol jsou kromě výše uvedených dostupné další možnosti:

 • Zobrazit – po vybrání této možnosti si zobrazíte vybraný ESET SysInspector protokol (stejné jako dvojklik na vybraný protokol).
 • Vytvořit… – kliknutím vytvoříte nový protokol. Vyčkejte na dokončení vytvoření protokolu ESET SysInspector (po dokončení se ve sloupci Stav zobrazí informace Vytvořen).
 • Odstranit – odstraní vybraný protokol,
 • Odstranit vše – vybráním této možnosti odstraníte všechny protokoly.
 • Exportovat… – po vybrání této možnosti uložíte protokol do .XML souboru nebo do zazipovaného .XML souboru.