Filtrování protokolů

Pro definování kritérií filtrování v hlavním okně programu na záložce Nástroje > Protokoly klikněte na tlačítko MODULE_INACTIVE Filtrování.

Protokoly obsahují různé druhy záznamů o důležitých událostech. Prostřednictvím funkce filtrování můžete zobrazit pouze záznamy určitého druhu. Konkrétní záznamy v protokolech můžete najít také prostřednictvím vyhledávání. To je užitečné v případě, kdy hledáte pouze záznamy určitého druhu, například záznamy, které obsahují určitý řetězec.

Zadejte klíčové slovo do pole Hledat text, které chcete vyhledat. Pokud chcete vyhledávat klíčové slovo pouze v konkrétních sloupcích, změňte filtrování v rozbalovacím menu Hledat ve sloupcích. Specifikovat můžete také Časové období, ve kterém chcete klíčové slovo vyhledat. Pro získání přesných výsledků můžete aktivovat možnost Hledat pouze celá slova a Rozlišovat velká a malá písmena.

Hledat text

Zadejte řetězec (slovo nebo jeho část). Následně se zobrazí pouze záznamy obsahující daný řetězec. Ostatní záznamy se přeskočí.

Hledat ve sloupcích

Tuto možnost použijte, pokud chcete vyhledávat klíčové slovo pouze v konkrétních sloupcích. Vybrat můžete jeden nebo více sloupců.

Typy záznamů

Z rozbalovacího menu si vyberte typy záznamy, které chcete zobrazit:

Diagnostické – obsahují informace důležité pro ladění programu a všechny níže uvedené záznamy,

Informační – jedná se o informační zprávy, například o úspěšné aktualizaci, a všechny záznamy s vyšší závažností.

Varování – do protokolu se zapíší kritické chyby, chybová a varovná hlášení.

Chyby – kromě kritických varování se zaznamenají chyby typu "Chyba při stahování souboru aktualizace".

Kritické chyby – zobrazí se pouze kritické chyby (chyba při startu antivirové ochrany).

Časové období

Definujte časové období, za které chcete zobrazit výsledky:

Nedefinováno (výchozí) – nebere v potaz datum a čas, prohledává se celý protokol.

Poslední den

Poslední týden

Poslední měsíc

Vlastní – filtrovány jsou výsledky v období definovaném pomocí možnosti Od: a Do:.

Hledat pouze celá slova

Vyberte tuto možnost, pokud chcete vyhledávat pouze slova tak, jak jste je zadali, a požadujete přesné výsledky.

Rozlišovat velká a malá písmena

Tuto možnost zapněte, pokud chcete při vyhledávání rozlišovat velikost písmen. Po dokončení konfigurace filtru pro vyhledávání v protokolu klikněte na tlačítko OK, případně Najít pro zahájení vyhledávání. Protokol se prohledává ze shora dolů a začíná se na aktuální pozici (zvýrazněném záznamu). Vyhledávání se zastaví na prvním vyhovujícím záznamu. Pro zobrazení dalšího výsledku vyhledávání stiskněte klávesu F3, případně v kontextovém menu vyberte možnost Najít a upravte parametry vyhledávání.