ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Časové sloty

Časové sloty můžete používat při tvorbě pravidel pro správu zařízení. Vytvořit si je můžete v rozšířeném nastavení v sekci Nástroje > Časové sloty. Díky této logice si můžete vytvořit časové sloty pro často používané rozsahy času (pracovní doba, víkend aj.) a následně je více násobně používat při tvorbě pravidel – aniž byste museli čas pokaždé znovu definovat. Časové sloty můžete používat v pravidlech, které podporují správu času.

CONFIG_TIMESLOTS

Pro vytvoření časového slotu:

  1. Klikněte v rozšířeném nastavení v sekci Nástroje > Časové sloty na Změnit a dále na tlačítko Přidat.
  2. Zadejte název, volitelně popis, časového slotu a klikněte na tlačítko Přidat.
  3. V zobrazeném dialogovém okně definujte počátek a konec časového slotu, případně použijte přepínač Celý den.
  4. Akci potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

V jednom časovém slotu můžete definovat více časových rozsahů. Nově vytvořený časový slot můžete následně vybrat pomocí rozbalovacího menu Aplikovat v době při vytváření pravidla pro správu zařízení.