Časové sloty

Časové sloty můžete používat při tvorbě pravidel pro správu zařízení, a pomocí nich definovat rozsah platnosti pravidel. V rozšířeném nastavení v sekci Nástroje si můžete vytvořit časové sloty pro často používané rozsahy času (pracovní doba, víkend, ...) a následně je více násobně používat při tvorbě pravidel, které podporují správu času – aniž byste museli čas pokaždé znovu definovat.

CONFIG_TIMESLOTS

Pro vytvoření časového slotu:

1.Klikněte v rozšířeném nastavení v sekci Nástroje > Časové sloty na Změnit a dále na tlačítko Přidat.

2.Zadejte název, volitelně popis, časového slotu a klikněte na tlačítko Přidat.

3.V zobrazeném dialogovém okně definujte počátek a konec časového slotu, případně použijte přepínač Celý den.

4.Akci potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

V jednom časovém slotu můžete definovat více časových rozsahů. Nově vytvořený časový slot můžete následně vybrat pomocí rozbalovacího menu Aplikovat v době při vytváření pravidla pro správu zařízení.