ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Značení e-mailů

Možnosti konfigurace pro tuto funkci jsou dostupné v Rozšířeném nastavení (po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně) na záložce Web a mail > Ochrana poštovních klientů > Upozornění a oznámení.

Do kontrolovaných zpráv je možné přidávat podpis s informacemi o výsledku kontroly. Textové upozornění můžete Přidávat do příchozích a čtených zpráv nebo Přidávat do odchozích zpráv. Samozřejmě, na tyto podpisy se nelze zcela spoléhat, protože nemusí být doplněny do problematických HTML zpráv a také mohou být zfalšovány malwarem. Přidávání podpisu můžete nastavit zvlášť pro přijaté a čtené zprávy a zvlášť pro odesílané zprávy nebo pro oboje. Možná nastavení jsou následující:

  • Nikdy – program nebude přidávat podpisy do žádných kontrolovaných zpráv,
  • Při výskytu detekce – pouze zprávy obsahující škodlivý software budou označeny jako zkontrolované (výchozí).
  • Přidávat do všech kontrolovaných zpráv – program bude přidávat zprávy do všech kontrolovaných e-mailů.

Modifikovat předmět odchozích zpráv – vypnutím této funkce se nebude do předmětu infikované zprávy přidávat informace o tom, že obsahuje infiltraci. Tato funkce se dá využít pro snadné filtrování infikovaných zpráv podle předmětu, pokud to poštovní klient umožňuje. Zároveň zvyšuje důvěryhodnost zprávy a v případě výskytu infiltrace nabízí cenné informace o úrovni hrozby pro příjemce i odesílatele.

Šablona přidávaná do předmětu infikovaných zpráv – upravte tuto šablonu, pokud chcete změnit formát předpony předmětu infikovaného e-mailu. Tato funkce přidá k původnímu předmětu zprávy "Ahoj" předponu "[detekce %DETECTIONNAME%]". Proměnná %DETECTIONNAME% představuje detekovanou hrozbou.