ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Přípony souborů vyloučených z kontroly

Přípona je část názvu souboru oddělená tečkou. Přípona určuje typ a obsah souboru (například dokument.txt označuje textový dokument). V této části nastavení parametrů skenovací jádra ThreatSense můžete definovat typy souborů, které chcete zkontrolovat.


note

Nezaměňujte mezi sebou jednotlivé typy výjimek:

Standardně jsou kontrolovány všechny soubory. Do seznamu souborů vyloučených z kontroly můžete přidávat libovolné přípony.

Definovat výjimky je někdy nezbytné, jestliže jsou kontrolovány soubory s určitým rozšířením a kontrola by mohla mít negativní vliv na běh programu. Může být vhodné vyloučit např. .edb, .eml a .tmp pro MS Exchange Server).


example

Pro přidání přípony klikněte na tlačítko Přidat. Do zobrazeného prázdného pole zadejte příponu (například tmp) a akci potvrďte kliknutím na tlačítko OK. Zadat můžete více hodnot oddělené čárkou, středníkem nebo zadejte každou příponu na nový řádek (například po vybrání možnosti Středník můžete zadat edb;eml;tmp).

Při definování seznamu výjimek můžete použít jako zástupný znak ? (otazník). Otazník reprezentuje jeden znak (například ?db).


note

Pro zobrazení přípony konkrétního souboru si zobrazte detailní informace o souboru (z kontextového menu vyberte možnost Vlastnosti) nebo si deaktivujte možnost Skrýt přípony souborů známých typů přímo v Průzkumníku Windows (Ovládací panely > Možnosti složky > Zobrazení).