ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Webové protokoly

Standardně je ESET Endpoint Antivirus nakonfigurován tak, aby monitoroval HTTP protokol používaný nejrozšířenějšími internetovými prohlížeči.

Nastavení skeneru HTTP

HTTP komunikace je vždy monitorována na všech portech a ve všech aplikacích.

Nastavení skeneru HTTPS

ESET Endpoint Antivirus také podporuje kontrolu protokolu HTTPS. ESET Endpoint Antivirus podporuje rovněž kontrolu protokolů HTTPS, které používají šifrovaný kanál pro výměnu informací mezi klientem a serverem. ESET Endpoint Antivirus kontroluje komunikaci využívající protokol SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security). Program bude kontrolovat pouze komunikaci na portech (443, 0-65535) definovaných v Portech používaných protokolem HTTPS bez ohledu na verzi operačního systému.

Šifrovaná komunikace se standardně nekontroluje. Šifrovaná komunikace (SSL/TLS) je ve výchozím nastavení kontrolována. Pro zobrazení nastavení skeneru přejděte v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) do sekce Web a mail > SSL/TLS. Pomocí přepínače Zapnout filtrování protokolu SSL/TLS můžete toto chování ovlivnit.