ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Známé sítě

Pokud počítač často připojujete k veřejným sítím nebo sítím mimo vaši pracovní síť, doporučujeme vám ověřit důvěryhodnost takových sítí. Po prvotním definování sítě, ESET Endpoint Antivirus může rozpoznat důvěryhodnou síť na základě parametrů definovaných v sekci Identifikace sítě. To je užitečné pro počítače, které se připojují často do sítí s IP adresami podobnými důvěryhodné zóně. V některých případech, ESET Endpoint Antivirus může prohlásit neznámou síť za důvěryhodnou. Pro eliminaci takového případu doporučujeme používat možnost Autentifikace sítě.

Po připojení počítače k síti nebo změně konfigurace sítě prohledá ESET Endpoint Antivirus seznam známých sítí, zda pro ni nenalezne odpovídající záznam. V případě, že Identifikace sítě a Autentifikace sítě (nepovinné) bude vyhovovat záznamu, síť bude označená jako připojená. V případě, že nebude nalezena žádná známá síť, vytvoří se nová na základě zjištěné konfigurace sítě. Standardně se pro ni použije přísný režim ochrany (bude označena Veřejná síť). Po připojení k takové síti se zároveň zobrazí dialog Zjištěno připojení k nové síti, pomocí kterého můžete nastavit režim ochrany v síti – Důvěryhodná síť, Nedůvěryhodná síť, případně můžete vybrat možnost Převzít nastavení z Windows. Pokud se připojíte k již známé síti, jejíž režim ochrany je nastaven na Důvěryhodná síť, všechny podsítě této sítě budou přidány do důvěryhodné zóny.

Typ ochrany nové sítě – vyberte některou z následujících možností, která se použije automaticky při připojení do nové sítě: Převzít nastavení z Windows, Dotázat se uživatele nebo Označit síť jako veřejnou.


note

Pokud vyberete možnost Převzít nastavení z Windows, dialogové okno pro výběr typu sítě se nezobrazí a automaticky se převezme nastavení z centra sítí a sdílení ve Windows. V případě nesprávného nastavení sítě ve Windows to může znamenat, že budou běžné síťové funkce (například sdílení souborů nebo vzdálená plocha) dostupné na veřejných sítích, což představuje bezpečnostní riziko.

Známé sítě můžete konfigurovat ručně pomocí Editoru známých sítí.