ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Vyloučené aplikace

Pokud potřebujete vyloučit síťovou komunikaci aplikace z modulu filtrování protokolů, přidejte ji na tento seznam. Následně nebude HTTP, POP3 a IMAP komunikace vybraných aplikací kontrolována na přítomnost hrozeb. Tuto možnost doporučujeme použít pouze ve výjimečných případech, například pokud aplikace v důsledku kontroly komunikace nepracuje správně.

Spuštěné aplikace a běžící služby se zobrazí automaticky. Pomocí tlačítka Přidat ručně vyberte cestu k aplikaci, kterou chcete přidat do seznamu výjimek z filtrování protokolů.

Změnit – kliknutím upravíte vybraný záznam.

Odstranit – kliknutím odeberete vybraný záznam ze seznamu.

CONFIG_EPFW_CONTENT_SCAN_EXCLUDE