ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Rozšířené možnosti filtrování

V sekci Ochrana proti síťovým útokům můžete konfigurovat rozšířené možnosti filtrování síťové komunikace za účelem detekce různých typů útoků a zranitelností, které by mohly ohrozit váš počítač.


note

V některých případech neobdržíte oznámení o hrozbě týkající se blokované komunikace. Informace o tom, jak zobrazit veškerou zablokovanou komunikaci, naleznete v kapitole Protokolování a vytváření pravidel nebo výjimek z protokolu.


important

Dostupnost jednotlivých možností v Rozšířeném nastavení (F5) > Síťová ochrana > Ochrana proti síťovým útokům může záviset na typu nebo verzi bezpečnostního produktu ESET a modulu firewallu, stejně tak vašem operačním systému. Některé funkce jsou dostupné pouze v ESET Endpoint Security.

icon_section Detekce útoků

 • Protokol SMB– k dispozici jsou možnosti pro blokování mnoha zranitelností v SMB protokolu:
 • Detekce útoku škodlivého serveru challenge autentifikací – tato možnost chrání před útoky, které zneužívají autentifikaci pro získání uživatelských údajů.
 • Detekce úniku IDS během otevírání pojmenované roury – detekce známých technik používaných pro navázání MSRPCS pojmenovaných rour v SMB protokolu.
 • Detekce CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) – detekce známých útoků, zranitelností a bezpečnostních děr pro zabránění útoku pomocí SMB protokolu. Pro více informací přejděte na webové stránky CVE na cve.mitre.org.
 • Protokol RPC –  detekce a blokování CVE v systémové službě vzdálené volání procedur určené pro Distributed Computing Environment (DCE).
 • Protocol RDP –  detekce a blokování CVE v RDP protokolu (viz výše).
 • Blokovat nebezpečnou adresu po detekci útoku – pokud je zjištěn útok z určité adresy, veškerá komunikace z ní bude blokována.
 • Zobrazit upozornění po detekci útoku – po detekci útoku se zobrazí upozornění v pravém dolním rohu obrazovky.
 • Zobrazit upozornění při pokusu o zneužití bezpečnostních děr – k upozornění dojde, pokud bude zjištěn pokus o zneužití bezpečností díry, případně bude zaznamenán pokus o zneužití zranitelnosti k přístupu do systému.

icon_section Kontrola paketů

 • Povolit příchozí spojení k správcovským sdíleným položkám prostřednictvím SMB protokol – administrativní sdílení jsou standardní síťová sdílení, které sdílí celé diskové oddíly (C$, D$, …) stejně jako systémové složky (ADMIN$). Zakázáním připojení k administrátorským sdíleným položkám snížíte bezpečnostní riziko. Například červ Conficker provádí slovníkový útok pro získání přístupu k administrátorským sdíleným položkám.
 • Zakázat staré (nepodporované) SMB dialekty – zakáže SMB relaci se starým dialektem SMB, který nepodporuje IDS. Nejnovější operační systémy Windows podporují staré dialekty SMB z důvodu zpětné kompatibility s předchozími verzemi, například Windows 95. Útočník může využít starší dialekt SMB záměrně, aby se vyhnul kontrole paketů. Zakažte staré SMB dialekty, pokud nepotřebujete sdílet soubory se staršími verzemi operačního systému Windows.
 • Zakázat zabezpečení SMB bez bezpečnostních rozšíření – bezpečnostní rozšíření mohou být využita během navazování SMB relace pro zajištění bezpečnostní autentifikace pomocí mechanismu LAN Manager Challenge/Response (LM). Schéma LM je považované za slabé a nedoporučuje se jej používat.
 • Povolit komunikaci se službou Security Account Manager – pro více informací o této službě přejděte do databáze znalostí společnosti Microsoft, [MS-SAMR].
 • Povolit komunikaci se službou Local Security Authority – pro více informací o této službě přejděte do databáze znalostí společnosti Microsoft, [MS-LSAD] a [MS-LSAT].
 • Povolit komunikaci se službou Vzdálený registr – pro více informací o této službě přejděte do databáze znalostí společnosti Microsoft, [MS-RRP].
 • Povolit komunikaci se službou Správce řízení služeb – pro více informací o této službě přejděte do databáze znalostí společnosti Microsoft, [MS-SCMR].
 • Povolit komunikaci se službou Server – pro více informací o této službě přejděte do databáze znalostí společnosti Microsoft, [MS-SRVS].
 • Povolit komunikaci s ostatními službami – ostatní MSRPC služby. MSRPC je implementace DCE RPC mechanismu ve Windows. Kromě toho MSRPC může používat pojmenované roury pro SMB (síťové sdílení souborů) protokol. Služba MSRPC (Microsoft RPC) poskytuje přístup k rozhraní pro vzdálený přístup a ovládání systému Windows. V systému MSRPC bylo objeveno několik zranitelností, které zneužil například červ Conficker, červ Sasser, aj. Zakázáním komunikace s MSRPC službami, které nepotřebujete, minimalizuje bezpečnostní riziko (jako například vzdálené spouštění kódu po sítí nebo pád služeb kvůli útoku).