ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Ochrana poštovních klientů

Integrace ESET Endpoint Antivirus do poštovních klientů zvyšuje úroveň ochrany před škodlivým kódem obdrženým prostřednictvím e-mailových zpráv. Pokud používáte poštovního klienta, který ESET Endpoint Antivirus podporuje, je vhodné integraci povolit. Při integraci dochází k vložení panelu nástrojů programu ESET Endpoint Antivirus do poštovního klienta, což přispívá k efektivnější kontrole e-mailových zpráv. Možnost pro integraci naleznete v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Web a mail > Ochrana poštovních klientů > Poštovní klienti.

CONFIG_MAIL_MISC

Kontrolovat tyto zprávy

Zapnout poštovní ochranu prostřednictvím doplňku do poštovního klienta – vypnutím se deaktivuje ochrana zajišťovaná doplňkem v e-mailových klientech.

Příchozí zprávy – zapnutím povolíte kontrolu přijatých zpráv.

Odchozí zprávy – zapnutím povolíte kontrolu odchozích zpráv.

Čtené zprávy – zapnutím povolíte kontrolu čtených zpráv.


note

Doporučujeme, abyste možnost Zapnout poštovní ochranu prostřednictvím doplňku do poštovního klienta měli zapnutou.I když integrace není zapnuta nebo je nefunkční, ochrana e-mailová komunikace je stále zajišťována prostřednictvím modulu Filtrováním protokolů (IMAP/IMAPS a POP3/POP3S).

S infikovanými zprávami provést následující akci

Žádná akce – program upozorní na zprávy s infikovanými přílohami, avšak neprovede žádnou akci.

Odstranit zprávu – program upozorní na infikované přílohy a odstraní celou zprávu.

Přesunout zprávu do složky s odstraněnými zprávami – program bude přesouvat infikované zprávy do složky s vymazanými zprávami.

Přesunout zprávu do složky (výchozí akce) – program bude přesouvat infikované zprávy do vybrané složky.

Složka – definujte vlastní složku, do které přesouvat infikované zprávy.

Opakovat kontrolu po aktualizaci – zapnutím povolíte opakovanou kontrolu zpráv po aktualizaci detekčního jádra.

Zohlednit výsledky kontroly provedené dalšími moduly – zapnutím umožníte modulu ochrany poštovních klientů zohlednění výsledku kontroly jiným modulem namísto provádění nové kontroly.