Skupiny zařízení


warning

Zařízení připojená k počítači mohou představovat bezpečnostní riziko.

Dialogové okno skupin zařízení je rozděleno na dvě části. V levé části se nachází seznam existujících skupin a v pravé části se zobrazují zařízení, která patří do dané skupiny.

Přidat zařízení do existující skupiny můžete po kliknutí na tlačítko Přidat. Další možností je import zařízení ze souboru. Seznam všech zařízení připojených k počítači můžete také získat kliknutím na tlačítko Načíst. Po kliknutí se zobrazí dialogové okno Detekovaná zařízení, prostřednictvím kterého přidáte konkrétní zařízení. Vyberte jej ze seznamu a přidejte kliknutím na tlačítko OK.

Ovládací prvky

Přidat – vytvoří novou skupinu nebo přidá zařízení do již existující skupiny.

Změnit – umožní změnit skupinu zařízení a parametry zařízení.

Odstranit – vymaže vybranou skupinu nebo konkrétní zařízení.

Importovat – pomocí této možnosti importujte seznam zařízení z textového souboru. Soubor musí splňovat následující formát:

Každé zařízení musí být uvedeno na novém řádku.

Výrobce, Model a Sériové číslo pro každé zařízení musí být odděleno čárkou.


example

Příklad obsahu textového souboru:

Kingston,DT 101 G2,001CCE0DGRFC0371

04081-0009432,USB2.0 HD WebCam,20090101

Exportovat – pomocí této možnosti exportujete seznam zařízení do souboru.

Kliknutím na tlačítko Načíst se zobrazí informace o všech aktuálně připojených zařízeních, jako je typ zařízení, výrobce, model a sériové číslo (pokud je dostupné).

Po dokončení konfigurace klikněte na tlačítko OK nebo klikněte na tlačítko Zrušit pro zavření dialogového okna bez uložení změn.


note

Na každou vytvořenou skupinu zařízení můžete aplikovat rozdílná pravidla. Blokovat všechna neznámá zařízení můžete tak, že si nejprve vytvoříte skupinu důvěryhodných zařízení. Na tuto skupinu aplikujete pravidlo pro čtení a zápis, případně jen pro čtení. Poté vytvořte pomocí Správy zařízení druhé pravidlo, které bude blokovat přístup.

Mějte na paměti, že uvedené akce nemusí být dostupné u všech zařízení. Pokud se jedná o úložné zařízení, zobrazí se všechny. V případě zařízení, která neslouží pro ukládání dat, jsou dostupné pouze tři akce (například akce Pouze pro čtení není dostupná pro Bluetooth zařízení, přístup k nim může být pouze povolen, zablokován nebo můžete nechat zobrazit upozornění).