Editor pravidel ve správě zařízení

V editoru pravidel správy zařízení naleznete seznam všech existujících pravidel, díky kterým můžete detailně kontrolovat zařízení připojovaná k počítači. Další informace naleznete v kapitole Vytvoření nového pravidla.


note

Následující články z ESET Databáze znalostí mohou být dostupné pouze v angličtině:

Vytvoření a úprava pravidla Správy zařízení v produktu ESET Endpoint (anglicky)

CONFIG_DEVMON_RULE_DLG

Konkrétní zařízení můžete povolit nebo zakázat pro vybraného uživatele nebo skupinu uživatelů na základě parametrů zařízení, které definujete v konfiguraci pravidla. Seznam pravidel obsahuje popis, tedy název pravidla, typ externích zařízení, akci, která se má provést po připojení k počítači a úroveň protokolování.

Pro správu pravidel klikněte na tlačítko Přidat nebo Změnit. Pravidlo můžete vymazat kliknutím na tlačítko Odstranit nebo pouze deaktivovat pomocí zaškrtávacího pole ve sloupci Zapnuto. To může být vhodné v případě, kdy nechcete pravidlo vymazat, ale ponechat si jej pro případné použití v budoucnu.

Kopírovat – vytvoří nové pravidlo z již existujícího pravidla.

Kliknutím na tlačítko Načíst se automaticky načtou parametry všech připojených výměnných zařízení připojených k počítači.

Pravidla jsou vyhodnocována na základě priority. Pravidlo s nejvyšší prioritou je umístěno v seznamu na prvním místě. Pořadí pravidel můžete upravit pomocí tlačítek UP_DOWN Nahoru/Výše/Dolů/Níže.

Protokoly správy zařízení si můžete prohlédnout v hlavním okně ESET Endpoint Antivirus na záložce Nástroje > Protokoly.