ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Filtr výjimek pro cloudovou ochranu

Pomocí seznamu výjimek můžete zabránit v odesílání konkrétních typů souborů nebo obsahu složek k analýze. Soubory uvedené na seznamu nebudou nikdy odeslány do laboratoří ESET k analýze, i pokud by se v nich nacházel škodlivý kód. Standardně se neodesílají nejrozšířenější typy souborů (.doc, atp.).


note

Tuto funkci můžete využít pro vyloučení souborů, které by mohly obsahovat důvěryhodné informace – například dokumenty nebo tabulky.


example

Pro vyloučení souborů stažených z adresy download.domain.com přejděte v Rozšířeném nastavení do sekce Detekční jádro > Cloudová ochrana > Odesílání vzorků. Na řádku Výjimky klikněte na Změnit a v zobrazeném dialogovém okně a definujte výjimku následovně: *download.domain.com*.