ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Jak zablokovat stahování konkrétních typů souborů?

Pro zakázání stahování konkrétních typů souborů (například .exe, .pdf nebo .zip) z internetu můžete využít součást pro správu URL adres a definovat masku souborů pomocí zástupných znaků. Stiskněte klávesu F5, čím se zobrazí Rozšířená nastavení. Přejděte do sekce Web a mail > Ochrana přístupu na web a rozbalte část Správa URL adres. Na řádku Seznam adres klikněte na Změnit.

V zobrazeném dialogovém okně vyberte seznam blokovaných adres a klikněte na tlačítko Změnit, případně si kliknutím na tlačítko Přidat vytvořte seznam nový. Otevře se nové dialogové okno. Pokud si chcete vytvořit nový seznam, jako typ seznamu vyberte Blokované, a seznam pojmenujte. Dále si nastavte požadovanou hodnotu protokolování v rozbalovacím menu Zaznamenávat od úrovně. Dále z rozbalovacího menu vyberte úroveň, od které se budou záznamy zapisovat do protokolu. Do konzole pro vzdálenou správu se budou data přenášet v případě, kdy úroveň nastavíte na Varování.

CONFIG_EPFW_BLOCK_FILE_DWNL

Klikněte na tlačítko Přidat a zadejte masku souboru, jehož stahování chcete blokovat. Pro zablokování konkrétního souboru z konkrétní webové stránky zadejte úplnou cestu k souboru, například http://example.com/file.exe. V seznamech můžete používat speciální znaky * (hvězdička) a ? (otazník). Přičemž znak * nahrazuje libovolný řetězec a znak ? nahrazuje jeden znak. Příklad: maska */*.zip zablokuje stahování všech .zip archivů, bez ohledu na zdroj.

Mějte na paměti, že prostřednictvím této možnosti můžete blokovat stahování konkrétních typů souborů pouze v případě, že je přípona uvedena v URL. Pokud je na webové stránce jako odkaz pro stažení použit například www.example.com/download.php?fileid=42, dojde ke stažení souboru bez ohledu na to, zda příponu blokujete.