Kako može da se smanji ESET Endpoint Antivirus korisnički interfejs

Kada se upravlja daljinski, možete da primenite unapred definisanu polisu „Vidljivost“.

U suprotnom, ručno obavite sledeće korake:

1.Pritisnite F5 da biste pristupili opciji „Napredno podešavanje“, a zatim raširite opcije Korisnički interfejs > Elementi korisničkog interfejsa.

2.Podesite Režim pokretanja na željenu vrednost. Više informacija o režimu pokretanja.

3.Deaktivirajte Prikaži pozdravni ekran pri pokretanju programa i Koristi zvučni signal.

4.Konfigurišite Obaveštenja.

5.Konfigurišite Statusi aplikacija.

6.Konfigurišite Poruke potvrde.

7.Konfigurišite Okviri sa upozorenjima i porukama.