Samostalno korišćenje programa ESET Endpoint Antivirus

Ovaj odeljak i odeljak Rad sa programom ESET Endpoint Antivirus Korisničkog uputstva su namenjeni korisnicima koji koriste ESET Endpoint Antivirus bez usluge ESET PROTECT, ESET Security Management Center ili ESET PROTECT Cloud. Sve funkcije programa ESET Endpoint Antivirus su u potpunosti pristupačne u zavisnosti od prava naloga korisnika.