HIPS vylúčenia

Tieto vylúčenia vám umožňujú vyňať konkrétne procesy z hĺbkovej kontroly správania v rámci systému HIPS.

Pre vylúčenie objektu kliknite na Pridať a zadajte cestu k objektu, prípadne ho označte v stromovej štruktúre. Môžete tiež Upraviť alebo Odstrániť vybrané položky.

note

Viac informácií o vylúčeniach

Prečítajte si kapitolu Vylúčenia.