Орнату (.exe)

.exe орнатқышын іске қосқаннан кейін орнату шебері орнату процесі қадамдарын ұсынады.


important

Компьютерде басқа антивирустық бағдарламалардың орнатылмағанына көз жеткізіңіз. Егер бір компьютерде екі немесе одан көп антивирустық шешімдер орнатылған болса, олардың арасында қайшылықтар болуы мүмкін. Жүйеден басқа антивирустық бағдарламаларды жою ұсынылады. Жалпы антивирустық бағдарламаны құралдар тізімінен жою үшін білім қоры мақаласын (ағылшын және бірнеше басқа тілдерде қол жетімді) қараңыз.

INSTALLATION_WELCOME

1.Соңғы пайдаланушының лицензиялық келісімін оқып шығыңыз және соңғы пайдаланушының лицензиялық келісімін қабылдағаныңызды растау үшін Қабылдаймын түймесін басыңыз. Орнатуды жалғастыру үшін шарттарды қабылдағаннан кейін Келесі опциясын басыңыз.

INSTALLATION_EULA

2.ESET LiveGrid® кері байланыс жүйесін қосу қажеттілігін таңдаңыз. кері байланыс жүйесін қосу сұралады. ESET LiveGrid® тұтынушыларымызды қорғауды жақсарту мүмкіндігін беріп, ESET компаниясының жаңа рұқсатсыз ену туралы дереу және үздіксіз хабардар болуын қамтамасыз етуге көмектеседі. Бұл жүйе жаңа қауіптерді ESET вирустар зертханасына жіберуге мүмкіндік береді. Бұл зертханада олар талданады, өңделеді және анықтау механизміне қосылады.

3.Орнату процесіндегі келесі қадам — ықтимал қалаусыз бағдарламаларды анықтауды конфигурациялау. Қосымша мәліметтер бойынша Ықтимал қалаусыз бағдарламалар тарауын қараңыз.

4.Соңғы қадам – Орнату түймесін басу арқылы орнатудың орындалғанын растау. Орнату қалтасын өзгерту опциясын басып, ESET Endpoint Antivirus қолданбасын белгілі бір қалтаға орнатуға болады. Орнату аяқталған соң, сізден ESET Endpoint Antivirus қолданбасын белсендіру сұралады.

INSTALLATION_THREATSENSE_NET