Πώς να ενεργοποιήσετε το ESET Endpoint Antivirus

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε το προϊόν σας.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για να ενεργοποιήσετε το προϊόν σας. Η διαθεσιμότητα ενός συγκεκριμένου σεναρίου ενεργοποίησης στο παράθυρο ενεργοποίησης ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα, καθώς και με τα μέσα διανομής (ιστοσελίδα της ESET, τύπος προγράμματος εγκατάστασης .msi ή .exe, κ.λπ.).

Για να ενεργοποιήσετε το αντίγραφο του ESET Endpoint Antivirus απευθείας από το πρόγραμμα, ανοίξτε το κύριο παράθυρο προγράμματος του ESET Endpoint Antivirus και στο κύριο μενού κάντε κλικ στο στοιχείο Βοήθεια και υποστήριξη > Ενεργοποίηση προϊόντος ή Κατάσταση προστασίας > Ενεργοποίηση προϊόντος.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους για να ενεργοποιήσετε το ESET Endpoint Antivirus:

Χρησιμοποιήστε ένα Κλειδί άδειας χρήσης που έχετε αγοράσει–Μια μοναδική συμβολοσειρά της μορφής XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, η οποία χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του κατόχου της άδειας χρήσης και για την ενεργοποίηση της άδειας χρήσης.

ESET Business Account – Ένας λογαριασμός που έχει δημιουργηθεί στην πύλη ESET Business Account με διαπιστευτήρια (διεύθυνση email και κωδικός πρόσβασης). Αυτή η μέθοδος σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε πολλαπλές άδειες χρήσης από ένα σημείο.

Άδεια χρήσης εκτός σύνδεσης – Ένα αρχείο που δημιουργείται αυτόματα και μεταδίδεται στο προϊόν ESET για να παρέχει πληροφορίες άδειας χρήσης. Εάν μια άδεια χρήσης σάς επιτρέπει να πραγματοποιήστε λήψη αρχείου άδειας χρήσης εκτός σύνδεσης (.lf), το αρχείο αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενεργοποίηση εκτός σύνδεσης. Ο αριθμός αδειών χρήσης εκτός σύνδεσης θα αφαιρεθεί από τον συνολικό αριθμό των διαθέσιμων αδειών χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία αρχείου εκτός σύνδεσης, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του ESET Business Account.

Κάντε κλικ στο στοιχείο Ενεργοποίηση αργότερα, εάν ο υπολογιστής σας είναι μέλος διαχειριζόμενου δικτύου και ο διαχειριστής σας θα πραγματοποιήσει απομακρυσμένη ενεργοποίηση μέσω του ESET Security Management Center. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή στην περίπτωση που θα θέλατε να ενεργοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα-πελάτη αργότερα.

Εάν έχετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για την ενεργοποίηση παλιότερων προϊόντων της ESET και δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε το ESET Endpoint Antivirus, μπορείτε να μετατρέψετε τα παλιά διαπιστευτήριά σας σε Κλειδί άδειας χρήσης.

MONITOR_RED Απέτυχε η ενεργοποίηση προϊόντος;

Μπορείτε να αλλάξετε την άδεια χρήσης του προϊόντος οποιαδήποτε στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στα στοιχεία Βοήθεια και υποστήριξη > Αλλαγή άδειας χρήσης στο κύριο παράθυρο του προγράμματος. Θα δείτε ένα δημόσιο αναγνωριστικό άδειας χρήσης που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση της άδειας χρήσης σας στην Υποστήριξη της ESET. Το όνομα χρήστη, με το οποίο είναι εγγεγραμμένος ο υπολογιστής σας, είναι αποθηκευμένο στην ενότητα Σχετικά με, την οποία μπορείτε να δείτε κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο του δίσκου συστήματος TRAY_ICON.


note

Το ESET Security Management Center 7.2 ή το ESET PROTECT 8 μπορεί να ενεργοποιεί υπολογιστές-πελάτες αθόρυβα, χρησιμοποιώντας άδειες χρήσης που διατίθενται από τον διαχειριστή. Για οδηγίες σχετικά με το πώς γίνεται αυτό, ανατρέξτε στην Ηλεκτρονική βοήθεια του ESET PROTECT.