Προστασία Anti-Phishing

Ο όρος phishing καθορίζει μια εγκληματική δραστηριότητα που χρησιμοποιεί την κοινωνική μηχανική (τον χειρισμό χρηστών προκειμένου να εξασφαλιστούν εμπιστευτικές πληροφορίες). Το Phishing συχνά χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα όπως αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών, αριθμοί PIN και άλλα. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτήν τη δραστηριότητα στο γλωσσάρι. Το ESET Endpoint Antivirus περιλαμβάνει προστασία anti-phishing, η οποία αποκλείει ιστοσελίδες που είναι γνωστό ότι διανέμουν περιεχόμενο αυτού του τύπου.

Συνιστάται να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Anti-Phishing στο ESET Endpoint Antivirus. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις για προχωρημένους (F5) και μεταβείτε στο στοιχείο Διαδίκτυο και ηλεκτρονική αλληλογραφία > Προστασία Anti-Phishing.

Επισκεφτείτε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Προστασία Anti-Phishing στο ESET Endpoint Antivirus.

Πρόσβαση σε έναν ιστότοπο phishing

Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν αναγνωρισμένο ιστότοπο phishing, θα εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου στο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν θέλετε οπωσδήποτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στον ιστότοπο (δεν συνιστάται).

WEB_PHISHING


note

Οι πιθανοί ιστότοποι phishing που έχουν τοποθετηθεί στη λίστα μη αποκλεισμένων διευθύνσεων λήγουν μετά από μερικές ώρες από προεπιλογή. Για να επιτρέπεται η πρόσβαση σε έναν ιστότοπο μόνιμα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Διαχείριση διευθύνσεων URL. Από τις Ρυθμίσεις για προχωρημένους (F5), αναπτύξτε το στοιχείο Διαδίκτυο και ηλεκτρονική αλληλογραφία > Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο > Διαχείριση διευθύνσεων URL > Λίστα διευθύνσεων, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία και προσθέστε στη λίστα τον ιστότοπο που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Αναφορά ιστότοπου Phishing

Ο σύνδεσμος Αναφορά σάς επιτρέπει να αναφέρετε έναν ιστότοπο phishing/κακόβουλο ιστότοπο στην ESET για ανάλυση.


note

Προτού υποβάλλετε έναν ιστότοπο στην ESET, βεβαιωθείτε ότι πληροί ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια:

ο ιστότοπος δεν ανιχνεύεται καθόλου,

ο ιστότοπος ανιχνεύεται εσφαλμένα ως απειλή. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να Αναφέρετε έναν ιστότοπο που έχει εσφαλμένα χαρακτηριστεί ως phishing.

Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλετε τον ιστότοπο με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Στείλτε το μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση samples@eset.com. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε ένα περιγραφικό θέμα και να περιλαμβάνετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον ιστότοπο (π.χ. τη σελίδα από την οποία μεταφερθήκατε στον ιστότοπο, από πού μάθατε για τον ιστότοπο κ.λπ.).