Инсталиране (.exe)

След като стартирате инсталиращата програма с .exe файл, съветникът за инсталиране ще ви преведе през процеса за инсталиране.


important

Уверете се, че на компютъра не са инсталирани други антивирусни програми. Ако две или повече антивирусни решения се инсталират на един и същ компютър, те могат да влязат в конфликт едно с друго. Препоръчваме ви да деинсталирате всички други антивирусни програми от компютъра. Вижте нашата статия в базата знания за списък с инструменти за деинсталиране на често срещаните антивирусни програми (достъпна на английски и няколко други езици).

INSTALLATION_WELCOME

1.Прочетете лицензионното споразумение с краен потребител и щракнете върху Приемам, за да удостоверите, че приемате лицензионното споразумение с краен потребител. Щракнете върху Напред, след като приемете условията, за да продължите с инсталирането.

INSTALLATION_EULA

2.Изберете дали разрешавате системата за обратна връзка ESET LiveGrid®. ESET LiveGrid® гарантира, че незабавна и непрекъсната информация за нови прониквания ще бъде изпращана до ESET, което ще ни позволи да защитаваме по-добре своите клиенти. Системата ви позволява да изпращате нови заплахи в лабораторията за вируси на ESET, където те се анализират, обработват и добавят към системата за засичане на потенциално опасни заплахи.

3.Следващата стъпка от процеса на инсталиране е конфигуриране на откриването на потенциално нежелани приложения. Вижте главата Потенциално нежелани приложения за повече подробности.

4.Последната стъпка е да потвърдите инсталирането, като щракнете върху Инсталиране. Може да инсталирате ESET Endpoint Antivirus в определена папка, като щракнете върху Промяна на инсталационната папка. След приключване на инсталирането ще бъдете подканени да активирате ESET Endpoint Antivirus.

INSTALLATION_THREATSENSE_NET