Настройка на прокси сървър

В големи LAN мрежи комуникацията между вашия компютър и интернет може да е опосредствана от прокси сървър. При използване на такава конфигурация трябва да бъдат определени посочените по-долу настройки. В противен случай програмата няма да може да се обновява автоматично. В ESET Endpoint Antivirus настройката на прокси сървър е налична от два различни раздела в дървовидната структура на разширените настройки.

Първо настройките на прокси сървъра може да се конфигурират в Разширени настройки в Инструменти > Прокси сървър. Указването на прокси сървър на това ниво определя общите настройки на прокси сървъра за цялата програма ESET Endpoint Antivirus. Параметрите, зададени тук, ще се използват от всички модули, изискващи връзка с интернет.

За да укажете настройките на прокси сървъра за това ниво, изберете Използване на прокси сървър, след което въведете адреса на прокси сървъра в полето Прокси сървър, както и номера на Порт на прокси сървъра.

Ако комуникацията с прокси сървъра изисква удостоверяване, изберете Прокси сървърът изисква удостоверяване и въведете валидни Потребителско име и Парола в съответните полета. Щракнете върху Открий прокси сървър за автоматично откриване и попълване на настройките на прокси сървъра. Параметрите, указани в опциите за Internet Explorer или Google Chrome, ще се копират.


note

Трябва ръчно да въведете потребителското си име и парола в настройките на Прокси сървър.

Използвай директна връзка, ако не е наличен прокси сървър – ако ESET Endpoint Antivirus е конфигуриран да се свързва чрез прокси сървър, а прокси сървърът не е достъпен, ESET Endpoint Antivirus ще заобиколи прокси сървъра и ще комуникира директно със сървърите на ESET.

Настройките на прокси сървъра могат също така да се зададат и от разширените настройки за обновяване (Разширени настройки > Обновяване > Профили > Обновяване > Опции за свързване, като изберете Свързване през прокси сървър от падащото меню Режим на прокси сървър). Тази настройка важи за дадения профил за обновяване и се препоръчва за лаптопи, които често получават обновявания на системата за откриване от отдалечени местоположения. За повече информация относно тази настройка вж. Разширени настройки за обновяване.

PROXY_SERVER