Самостоятелно използване на ESET Endpoint Antivirus

Този раздел и раздел Работа с ESET Endpoint Antivirus от ръководството за потребителя е предназначен за потребители, които използват ESET Endpoint Antivirus без ESET PROTECT, ESET Security Management Center или ESET PROTECT Cloud. Всички функции и функционалности на ESET Endpoint Antivirus са напълно достъпни в зависимост от правата на акаунта на потребителя.