Документация за endpoint, управлявани отдалечено

Бизнес продуктите на ESET и ESET Endpoint Antivirus могат да се управляват отдалечено на клиентски работни станции, сървъри и мобилни устройства в мрежова среда от едно централизирано местоположение. Системните администратори, които управляват повече от 10 клиентски работни станции, могат да обмислят разполагането на някой от инструментите за отдалечено управление на ESET с цел разполагане на решения на ESET, управление на задачи, прилагане на правила за защита, наблюдение на състоянието на системата и бързо реагиране при проблеми или заплахи на отдалечени компютри от едно централизирано местоположение.

Инструменти за отдалечено управление на ESET

ESET Endpoint Antivirus може да се управлява отдалечено чрез ESET Security Management Center или ESET Cloud Administrator.

Запознаване с ESET PROTECT

Запознаване с ESET PROTECT Cloud

Инструменти за отдалечено управление на трети лица

Отдалечено наблюдение и управление (RMM)

Най-добри практики

Свързване на всички endpoint с/ъс ESET Endpoint Antivirus към ESET PROTECT

Защита на разширените настройки на свързаните клиентски компютри с цел предотвратяване на неупълномощени промени

Прилагане на препоръчително правило за прилагане на наличните функции за защита

Минимизиране на потребителския интерфейс – за намаляване или ограничаване на взаимодействието между потребителя и ESET Endpoint Antivirus

Практически ръководства

Как се използва режимът на отменяне

Как се разполага ESET Endpoint Antivirus чрез GPO или SCCM