สถานะแอพพลิเคชัน

หากต้องการปรับสถานะในผลิตภัณฑ์ในบานหน้าต่างแรกของ ESET Endpoint Antivirus ให้นำทางไปยัง ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ > องค์ประกอบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ > สถานะแอพพลิเคชัน ของโครงสร้างการตั้งค่าขั้นสูงของ ESET Endpoint Antivirus

CONFIG_APPLICATION_STATUS

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานสถานะแอพพลิเคชันได้ว่าจะให้แสดงหรือไม่แสดงสถานะ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณปิดใช้งานการป้องกันไวรัสและสปายแวร์ชั่วคราวหรือเมื่อคุณเปิดใช้งานโหมดการนำเสนอ สถานะแอพพลิเคชันจะแสดงขึ้นเช่นกันถ้าผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการเปิดใช้งานหรือถ้าใบอนุญาตของคุณหมดอายุแล้ว การตั้งค่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านนโยบายESET Security Management Center