การตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

ในเครือข่าย LAN ขนาดใหญ่ การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตสามารถกระทำผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ต้องมีการกำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้เมื่อใช้การกำหนดค่านี้ มิฉะนั้น โปรแกรมจะไม่สามารถอัพเดทโดยอัตโนมัติ ใน ESET Endpoint Antivirus การตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้ได้จากสองส่วนที่แตกต่างกันของโครงสร้างการตั้งค่าขั้นสูง

ส่วนแรก สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ได้ใน การตั้งค่าขั้นสูง ภายใต้ เครื่องมือ > พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ การระบุพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่ระดับนี้จะกำหนดการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ร่วมสำหรับ ESET Endpoint Antivirus ทั้งหมด พารามิเตอร์ในที่นี้จะถูกนำมาใช้โดยโมดูลทั้งหมดที่ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เมื่อต้องการระบุการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับระดับนี้ ให้เลือก ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ แล้วป้อนที่อยู่ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ในช่อง พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ พร้อมด้วยหมายเลข พอร์ต ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

หากการสื่อสารกับพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ ให้เลือกพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ แล้วป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่ถูกต้องลงในช่องที่สอดคล้องกัน คลิก ตรวจหาพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ เพื่อตรวจหาและเติมการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ พารามิเตอร์ที่ระบุในตัวเลือกอินเทอร์เน็ตสำหรับ Internet Explorer หรือ Google Chrome จะถูกคัดลอกไว้

note

หมายเหตุ

คุณต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณลงในการตั้งค่า พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ด้วยตัวเอง

ใช้การเชื่อมต่อโดยตรงหากพร็อกซีไม่สามารถใช้งานได้ – หาก ESET Endpoint Antivirus ถูกกำหนดค่าผ่านพร็อกซี่และไม่สามารถเข้าถึงพร็อกซี่ได้ESET Endpoint Antivirus จะข้ามพร็อกซี่และสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ ESET โดยตรง

นอกจากนี้ การตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ยังสามารถเริ่มต้นได้จากการตั้งค่าการอัพเดทขั้นสูง (การตั้งค่าขั้นสูง > อัพเดท > โปรไฟล์ > อัพเดท > ตัวเลือกการเชื่อมต่อ ด้วยการเลือก เชื่อมต่อผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ จากเมนูแบบเลื่อนลง โหมดพร็อกซี) การตั้งค่านี้ใช้สำหรับโปรไฟล์การอัพเดทที่มีให้และแนะนำให้ใช้กับแล็ปท็อป เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มักได้รับการอัพเดทกลไกตรวจหาจากตำแหน่งระยะไกล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ โปรดดู การตั้งค่าการอัพเดทขั้นสูง

PROXY_SERVER