วิธีการใช้โหมดเขียนทับ

ผู้ใช้ที่มีผลิตภัณฑ์ ESET Endpoint (เวอร์ชัน 6.5 ขึ้นไป) สำหรับ Windows ที่ติดตั้งในเครื่องของผู้ใช้เหล่านั้นจะสามารถใช้คุณลักษณะเขียนทับได้ โหมดเขียนทับจะอนุญาตให้ผู้ใช้ที่อยู่ในระดับคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในผลิตภัณฑ์ ESET ที่ติดตั้งไว้ แม้ว่าจะมีการใช้นโยบายกับการตั้งค่าเหล่านี้ สามารถเปิดใช้งานโหมดเขียนทับสำหรับผู้ใช้ AD บางรายได้ หรือสามารถป้องกันด้วยรหัสผ่านได้ ฟังก์ชันนี้สามารถเปิดใช้งานได้ครั้งละไม่เกินสี่ชั่วโมง

warning

คำเตือน

เมื่อเปิดใช้โหมดเขียนทับแล้วนั้นจะไม่สามารถหยุดการทำงานจากเว็บคอนโซล ESMC ได้ โหมดเขียนทับจะปิดใช้งานโดนอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเขียนทับ โดยสามารถปิดได้จากเครื่องไคลเอ็นต์เช่นเดียวกัน

ผู้ใช้ที่ใช้โหมดเขียนทับจำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้แลระบบ Windows ด้วยเช่นกัน มิฉะนั้นผู้ใช้จะไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าของ ESET Endpoint Antivirus ได้

การเปิดใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์กลุ่มไดเรกทอรีจะรองรับ ESET Endpoint Antivirus เวอร์ชัน 7.0.2100.4 และใหม่กว่า

หากต้องการตั้งค่าโหมดเขียนทับ ให้ทำดังนี้:

1.ไปที่ ICON_ESMC_POLICY นโยบาย > นโยบายใหม่

2.ใน ส่วนพื้นฐาน ให้ป้อนชื่อ และคำอธิบาย สำหรับนโยบายนี้

3.ใน ส่วนการตั้งค่า ให้เลือก ESET Endpoint สำหรับ Windows

4.คลิก โหมดเขียนทับ แล้วกำหนดค่ากฎสำหรับโหมดเขียนทับ

5.ใน ส่วนกำหนด ให้เลือกคอมพิวเตอร์หรือกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่จะใช้กับนโยบายนี้

6.ตรวจดูการตั้งค่าใน ส่วนข้อมูลสรุป แล้วคลิก สิ้นสุด เพื่อใช้นโยบาย

admin_pol_override

example

ตัวอย่าง

หาก John มีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าอุปกรณ์ปลายทางของเขา ซึ่งปิดกั้นฟังก์ชันการทำงานหรือการเข้าถึงเว็บที่สำคัญบางอย่างในเครื่อง ผู้ดูแลสามารถอนุญาตให้ John เขียนทับนโยบายอุปกรณ์ปลายทางที่มีอยู่ของเขาและปรับแต่งการตั้งค่าด้วยตัวเองในเครื่องได้ หลังจากนั้น ESMC จะสามารถร้องขอการตั้งค่าใหม่เหล่านี้ได้ ดังนั้นผู้ดูแลจะสามารถสร้างนโยบายใหม่ขึ้นจากการตั้งค่าเหล่านั้นได้

หากต้องการทำเข่นนั้น ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1.ไปที่ นโยบาย > นโยบายใหม่

2.กรอกลงในช่องชื่อและคำอธิบายให้เสร็จสมบูรณ์ ในส่วนการตั้งค่า ให้เลือก ESET Endpoint สำหรับ Windows

3.คลิก โหมดเขียนทับ เปิดใช้งานโหมดเขียนทับเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง แล้วเลือก John เป็นผู้ใช้ AD

4.กำหนดนโยบายไปที่ คอมพิวเตอร์ของ John แล้วคลิก สิ้นสุด เพื่อบันทึกนโยบาย

5.John จำเป็นต้องเปิดใช้งาน โหมดเขียนทับ ใน ESET Endpoint ของเขา และเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยตัวเองในเครื่องของเขา

6.ในเว็บคอนโซล ESMC ให้ไปที่ คอมพิวเตอร์ เลือก คอมพิวเตอร์ของ John แล้วคลิก แสดงรายละเอียด

7.ในส่วนการกำหนดค่า ให้คลิก ขอการกำหนดค่า เพื่อวางกำหนดการงานไคลเอ็นต์เพื่อรับการกำหนดค่าจากไคลเอ็นต์ ASAP

8.หลังผ่านไปสักครู่หนึ่ง การกำหนดค่ารายการใหม่จะปรากฏขึ้น คลิกที่ผลิตภัณฑ์ที่มีการตั้งค่าที่คุณต้องการบันทึก จากนั้นคลิก เปิดการกำหนดค่า

9.คุณสามารถตรวจดูการตั้งค่า แล้วคลิก แปลงเป็นนโยบาย ได้

10.กรอกลงในช่องชื่อและคำอธิบายให้เสร็จสมบูรณ์

11.ในส่วนการตั้งค่า คุณจะสามารถแก้ไขการตั้งค่าได้หากจำเป็น

12.ในส่วนกำหนด คุณสามารถกำหนดนโยบายนี้ไปที่คอมพิวเตอร์ของ John (หรือบุคคลอื่น) ได้

13.คลิก สิ้นสุด เพื่อบันทึกการติดตั้งได้

14.อย่าลืมลบนโยบายเขียนทับเมื่อไม่ต้องการใช้อีกต่อไปแล้ว